Chytrá řešení zvyšují kvalitu života

Brno, 17. ledna 2018

Zavedení chytrých technologií má zásadní vliv na moderní fungování města a zvýšení kvality života jejich občanů. Takové bylo ústřední téma konference, na kterou se sjeli zástupci měst a obcí, odborné veřejnosti, vysokých škol a ministerstev do brněnského Centra dopravního výzkumu.

Program organizátoři přizpůsobili potřebám primátorů, starostů i odborných pracovníků, kteří o zavedení informačních technologií teprve uvažují, i těm, kteří s nimi již započali a zajímají je další domácí i zahraniční zkušenosti.

Dozvěděli se, co vše může být ve městě SMART a co to občanům přináší. Jak toto téma na místní úrovni uchopit a kde začít. Jaké jsou předpoklady komplexního přístupu k řešení mobility: moderní analýzy dopravy, monitoring životního prostředí a další.

Co je předpokladem promyšleného plánu udržitelné mobility a jakou roli v ní hraje dopravní telematika. Co jsou BIG DATA a jaký mají vliv na strategické plánování a investice města. Jak využít chytré technologie pro plánování nízkouhlíkové mobility a co městům přináší projekt SOLEZ, který realizuje Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Teoretické přednášky byly doplněny o příklady z větších i menších měst, jako jsou Olomouc (zavedení plánu udržitelné mobility), Otrokovice (místní strategie bezpečnosti silničního provozu) a Třebíč (zapojení do sítě Civinet).

Program byl zakončen praktickými ukázkami měření kvality ovzduší, chytré dlažební kostky a  telematického zařízení.

Akci pořádalo Centrum dopravního výzkumu, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy a Industry Cluster 4.0.

Fotografie

News: Chytrá řešení zvyšují kvalitu života 01

Konference se těšila velkému zájmu

News: Chytrá řešení zvyšují kvalitu života 02

Prohlídka telematického zařízení

News: Chytrá řešení zvyšují kvalitu života 03

Účastníky zaujaly příklady z praxeNews: Chytrá řešení zvyšují kvalitu života 04

Ukázka měření kvality ovzduší

News: Chytrá řešení zvyšují kvalitu života 05

Úvodní slovo

News: Chytrá řešení zvyšují kvalitu života 06

Aplikace pro starosty