Inovativní opěrka hlavy

Přestože je posádka ve vozidle oproti ostatním účastníkům silničního provozu (např. chodcům a cyklistům) relativně dobře chráněna, k jejich poranění může docházet i při relativně nízkých rychlostech. Mezi nejzranitelnější části těla pasažérů ve vozidle patří hlava a krční páteř. Jak dokládají data z Hloubkové analýzy dopravních nehod (HADN), ke zranění krční páteře dochází v přibližně třetině dopravních nehod. Riziko těžkého až smrtelného zranění při bočních střetech s vozidlem či pevnou překážkou je vysoké a proto je důležité zajistit bezpečnost posádky ve vozidle.

Centrum dopravního výzkumu vyvíjí nový typ aktivní opěrky. Tato opěrka by měla být schopna omezit pohyb hlavy do strany při excentrickém (vychýleném) střetu. Námi navržená opěrka, bude při excentrickém či bočním nárazu reagovat obdobně jako airbag. Při bočním střetu dá řídící jednotka pokyn k vysunutí bočních stran opěrky, která by měla zachytit prudký pohyb cestujícího a do značné míry snížit rozsah pohybu hlavy a krční páteře.

Kontakt: Ing. Pavlína Moravcová, pavlina.moravcova@cdv.cz

 Produktový list: Inovativní opěrka hlavy (4,49 MB)

Inovativní opěrka hlavy 3
Inovativní opěrka hlavy 4