Jak dopadla soutěž Zlepšete dopravu s námi 2020?

I v letošním roce měli žáci základních a středních škol z celé České republiky možnost se přihlásit do druhého ročníku kreativní soutěže „Zlepšete dopravu s námi“. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) vyhlásilo soutěž s cílem společně vytvořit dopravu bezpečnější, ekologičtější, efektivnější a příjemnější. Bylo na každém, zda zvolí téma reálné dopravní situace či se bude jednat o vizi do budoucna. V loňském roce bylo do soutěže doručeno krásných 23 kreativních nápadů ze škol napříč celou republikou. V letošním roce se přihlásilo rekordních 76 týmů, bohužel díky komplikované epidemiologické situaci přišlo nakonec výsledných prací pouze 14.

V kategorii Žáci I. stupně si porotu získaly děti ze školní družiny ZŠ na Habru, které pojaly lehce futuristické zlepšení dopravy výtvarnou formou.

Jáchym a Šimon Dytrtovi nám zaslali promyšlené video, ve kterém kladli důraz na nošení reflexních prvků v nepřehledném úseku jejich domoviny. Vysloužili si tak výhru v kategorii Žáci II. stupně a nižších ročníků gymnázií.

Student Slezského gymnázia v Opavě zaslal seminární práci na téma Zlepšení dopravního systému na území města Opavy, kde detailně popsal návaznosti jednotlivých spojů MHD, které by dle jeho názoru potřebovaly vylepšení a tím ušetřili čas běžným uživatelům hromadné dopravy. Vydobyl si tak výhru v kategorii Žáci středních škol a gymnázií a zároveň 1. místo v kategorii Seminární práce/prezentace/projekt.

Ve stejnojmenné kategorii obsadila druhou příčku dvě děvčata Julie a Nela, která přišla s nápadem na vylepšení letecké dopravy v ČR. Klíčovým bodem práce bylo rozvrstvení letecké dopravy i do menších měst a tím odlehčení letišti centrálnímu.

Třetí místo ve stejné kategorii obsadil tým Quatro VDA s prací Bezpečnost úrovňových křížení na železnici. Uzavřel tak velice pestrou škálu druhů dopravy, ve kterých je stále co vylepšovat.

Speciální cenu poroty získal Petr z Olomouce se svým detailně propracovaným videem Inteligentní parkoviště. Petr si porotu získal nápadem, ale hlavně formou zpracování.

Samostatné kategorie Video a Výtvarné ztvárnění byly pro malý počet validních přihlášek zrušeny. Pevně věříme, že další ročník již nebude příliš zasažen pandemickou situací a že se k nám dostanou opět krásné práce šikovných a kreativních dětí.

Všem mnohokrát děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.


Jak dopadla soutěž Zlepšete dopravu s námi 2020?