Komercializace Emulze lněného oleje

V současné době probíhá komercializace výsledku projektu GAMA - Emulze lněného oleje. Ta slouží jako sekundární ochrana v podobě impregnace betonových povrchů. Její použití je důležité zejména tam, kde dochází k velmi rychlému povrchovému rozpadu.

Nyní dochází k testování SuS JMK okružní křižovatky Mokrá a Bedřichovice-Podolí (viz foto) a na mostech v Bratčicích, Syrovicích a Vrbovci. Komercializace je vedena s firmou DITON s. r. o. a společností PREFA BRNO, a. s. U druhé jmenované společnosti bylo dokončeno křížové měření, které bylo prováděno na dodaných dlažbách a vývrtech. Na fotografii je patrný zřetelný rozdíl v odpadu natřené a nenatřené (REF) dlažby po 50 cyklech (CHRL).

CTT společně s řešiteli projektu Ing. Jiřím Groškem, Ph.D. a Ing. Zdeňkem Nevosádem, CsC. věří v úspěšnou komercializaci.


News: Komercializace Emulze lněného oleje 01
News: Komercializace Emulze lněného oleje 02
News: Komercializace Emulze lněného oleje 03