Laboratoř dopravní infrastruktury

Je akreditována pro zkoušení těchto materiálů:

  • betony v čerstvém i ztvrdlém stavu, včetně zkoušek na staveništi a odběru jádrových vývrtů,
  • malty v čerstvém a ztvrdlém stavu,
  • potěrové materiály,
  • zeminy - laboratorní a terénní zkoušky,
  • kameniva - zrnitost,
  • a pro provádění vybraných zkoušek stavebních konstrukcí, povrchů a konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací.

Další zkoušky a měření probíhají v neakreditovaném režimu. Nabízíme také konzultační a poradenské služby zaměřené na problematiku materiálů a konstrukcí staveb dopravní infrastruktury.

Akreditovaná měření

Seznam akreditovaných zkoušek naleznete níže:

Více informací o laboratoři naleznete na stránkách Centra dopravního výzkumu v. v. i.

Fotografie

Laboratoř dopravní infrastruktury 01

Laboratoř dopravní infrastruktury 02

Laboratoř dopravní infrastruktury 03

Laboratoř dopravní infrastruktury 04