Laboratoř životního prostředí

Provádíme akreditovaná stanovení koncentrací škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), měření dopravního hluku a ekotoxikologické zkoušky. Realizujeme měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná Ministerstvem životního prostředí.

Dále realizujeme celou řadu měření a zkoušek v neakreditovaném režimu za účelem kompletního hodnocení znečištění životního prostředí.

Nabízíme rovněž konzultační a poradenské služby zaměřené na hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí.

Akreditovaná měření

Seznam akreditovaných zkoušek naleznete níže:

Více informací o laboratoři naleznete na stránkách Centra dopravního výzkumu v. v. i.

Fotografie

Laboratoř životního prostředí 01

Laboratoř životního prostředí 02

Laboratoř životního prostředí 03

Laboratoř životního prostředí 04