Měření fyziologických funkcí řidiče

Disponujeme zařízením biomonitorů, které umožňují simultánně monitorovat a zaznamenávat vybrané fyziologické funkce řidiče během jízdy na řidičském simulátoru nákladního vozidla i na jiných místech. Kontinuálním měřením zmíněných fyziologických projevů během řízení zásadním způsobem rozšiřujeme rozsah i kvalitu dopravního výzkumu, neboť jsme schopni analyzovat kognitivní zátěž, emoční nastavení, míru stresu či úzkosti v kontextu interakcí řidiče s vozidlem a dopravním prostředím. Zařízení pro měření fyziologických funkcí výrazně posunuje kontext analýzy proměnných, které ovlivňují chování řidiče v běžných a zejména kritických dopravních situacích.

Jedná se o následující fyziologické funkce:

  • EEG - Elektroencefalogram
  • EKG - Elektrokardiogram
  • HRV - Variabilita srdeční frekvence
  • EMG - Elektromyogram
  • EDA - Elektrodermální aktivita
  • RSP - Respirace

Kontakt: nabidka@cdv.cz

Měření fyziologických funkcí řidiče 01
Měření fyziologických funkcí řidiče 02