Měřící inspekční vozidlo

Jedním z předpokladů efektivní správy silniční infrastruktury je zevrubná znalost sítě PK. Pomocí videopasportu a záznamového zařízení lze identifikovat a určit stav jednotlivých prvků komunikací. V pravidelných intervalech je pak možné sledovat stav, případně poškození nebo absenci těch nejzásadnějších prvků. Jednorázovým průjezdem komunikace a asistovaným komentářem auditora bezpečnosti pozemních komunikací se identifikují nejvýznamnější bezpečnostní rizika, která je nutné kompenzovat pro zajištění trvalé bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.
Měřící vozidlo (jinak zvané inspekční) je určeno pro pasport pozemních komunikací (PK) a umožňuje provádění bezpečnostních inspekcí. Jedná se o komplexní systém vytvořený v rámci VaV projektu zaměřeného na identifikaci bezpečnostních rizik na PK. Obsahuje zařízení pro měření fyzikálních veličin s přesnou lokalizací zařízení v systému GPS a videozáznam projížděné komunikace.

Kontakt: nabidka@cdv.cz

Fotogalerie

Měřící inspekční vozidlo
Měřící inspekční vozidlo 01
Měřící inspekční vozidlo 02
Měřící inspekční vozidlo 03