Měřící přívěs CPX

Dynamická metoda CPX (Close-ProXimity) je založená na měření hluku v malé vzdálenosti od odvalující se referenční pneumatiky. Jde o metodu, kdy lze měřit a vyhodnocovat dlouhé úseky pozemních komunikací nezávisle na intenzitě okolního dopravního proudu. Měření jsou určena k hodnocení hluku styku pneumatika/vozovka, jenž je dominantní složkou hluku v automobilové dopravě od rychlostí cca 40 km/h a výše. Mezinárodně se jedná o jedinou doporučenou metodu pro akustickou charakterizaci povrchu vozovky a jedinou přípustnou metodou v souladu s Technickými podmínkami 259 MD ČR pro prokazování a sledování účinku snížené hlučnosti obrusné vrstvy pozemní komunikace. Metodu CPX lze využít pro porovnání hlučností jednotlivých typů povrchů vozovek, ověření účinnosti aplikace obrusné vrstvy se sníženou hlučností (nízkohlučné povrchy), ověření účinnosti čištění nízkohlučných povrchů, monitorování akustického chování vozovky v průběhu několika let používání, aj.

Kontakt: nabidka@cdv.cz

Fotogalegie

Měřící přívěs CPX 01
Měřící přívěs CPX 02
Měřící přívěs CPX 03