Navazování zahraniční spolupráce s aplikační sférou

Ve dnech 29. až 31. března se v Amsterdamu konal veletrh INTERTRAFFIC, kterého se aktivně zúčastnili pracovníci Centra transferu technologií CDV. Tým CTT věnoval velkou pozornost navazování zahraniční spolupráce a za tímto účelem absolvoval na 26 jednání se zástupci aplikační sféry.

Setkali jsme se například s odborníky ze španělské firmy ParkHelp, se kterými jsme diskutovali možnost navázání spolupráce v oblasti chytrého parkování při využití bezdrátových venkovních senzorů, vnitřních kamerových nebo ultrazvukových senzorů či softwaru pro parkovací management. Možnosti sdílení zkušeností v oblasti autonomní mobility jsme projednávali s německou společností EasyMile, která v Německu provozuje kyvadlové autobusové spoje. Nizozemské sdružení nezávislých vědců a inženýrů, Future Mobility Network, zase nabízí spolupráci na úrovni sdílení vědeckých poznatků v oblasti autonomní mobility a dopravně-urbanistických studií. Proběhlo také setkání s taiwanskou výrobní firmou Huper Laboratories, která má ve svém portfoliu vývoj kamerových systémů s 3D stereo vizí. Spolupráce s touto firmou nabízí prevence nehod a jejich monitoringu v reálném čase. Další z významnějších schůzek se uskutečnila s německou výrobní firmou DataCollect Traffic Systems zaměřující se na chytré mobilní systémy dopravy, zde jsme jednali o možnosti navázání spolupráce v oblastech dopravních průzkumů a statistik, analýz dopravního proudu a identifikace objektů v dopravě.

Mimo tato jednání tým CTT navštívil i mnoho dalších z více než 800 aktivních vystavovatelů veletrhu tématicky rozdělených na Smart Mobility, Parking, Road Safety, Infrastructure a Traffic Management.

Fotografie

Navazování zahraniční spolupráce s aplikační sférou 01
Navazování zahraniční spolupráce s aplikační sférou 02
Navazování zahraniční spolupráce s aplikační sférou 03