Nová výzva: projekt HR Award a transfer technologií v CDV

Odborníci na komercializaci výsledků výzkumu a personalisté Centra dopravního výzkumu spojili síly při realizaci projektu „HR Award a transfer technologií v CDV“. Díky projektu bude možné se ještě více soustředit na vzdělávání zaměstnanců, medializaci vědy a tvorbu populárně – naučných programů.

Cílem Centra dopravního výzkumu je:

  • podpořit proces komercializace výsledků vědy a výzkumu, které mají potenciál se uplatnit v praxi,
  • získání certifikátu HR AWARD, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jež implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers),
  • rozvoj popularizace a medializace vlastních vzdělávacích aktivit v oblasti dopravy.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II na Centru dopravního výzkumu, v. v. i. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014641. Doba řešení projektu je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.