Nové zahraniční kontakty navazujeme i během pandemie

Dne 12. 11. 2020 jsme se za Centrum transferu technologií Centra dopravního výzkumu (CDV) sešli v online prostředí se zástupci Slezské technické univerzity (Politechniki Śląskiej) v Gliwicích.

Ta je nejstarší technickou univerzitou v Horním Slezsku a jednou z největších v zemi. Slezská technická univerzita je jedinou univerzitou ve Slezsku, která byla zařazena do prestižní skupiny 10 polských univerzit, vítězů soutěže „Excellence Initiative-Research University“ pořádané ministerstvem vědy a vysokého školství. V současné době univerzita vzdělává více než 18 000 studentů na všech třech úrovních studia a nabízí řadu studijních programů. Univerzita má 15 fakult a ústavů, mezi kterými je i Fakulta dopravní a letecké techniky, ta se do své nynější podoby formovala již od roku 1969.

Univerzita je, stejně jako CDV, hodnocena jako vynikající výzkumná instituce. Mimo jiné získalo její Centrum pro inkubaci a transfer technologií (Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej) v letech 2018 a 2019 mezinárodní znak kvality a získalo také titul vítěze programu nejvyšší kvality v kategorii QI Services – služby nejvyšší kvality pro provoz kanceláře Business Service.

Schůzka proběhla v přátelském duchu a jakožto naše první společná měla za cíl se především navzájem představit, poznat organizační strukturu a personální složení obou pracovišť a prodiskutovat naše úspěchy ale i překážky, na které nejčastěji narážíme. Zástupci Centra transferu technologií slezské polytechniky nám představili i jeden ze svých aktuálních projektů Innovation Incubator, který si klade za cíl rozvíjet dovednosti vhodné pro podnikání a nabízí pomoc při hledání zaměstnání nebo založení vlastní společnosti.

Setkání jednoznačně považujeme za úspěšné. Se zástupci bychom se rádi, jakmile to situace dovolí, sešli na půdě jedné z institucí osobně a také společně zorganizovali webinář. Dále budeme pracovat na propojení našich výzkumníků, aby se mohli setkat již nad konkrétními projekty.

Nového tvořícího se partnerství si velice vážíme a těšíme se na další spolupráci.

Fotografie

News: Nové zahraniční kontakty navazujeme i během pandemie