Pracovní jednání na univerzitách v Jihoafrické republice

Centrum transferu technologií prezentovalo aktivity instituce Centra dopravního výzkumu (CDV), příležitosti pro obchodní a výzkumnou spolupráci a možnosti vzájemné výměny výzkumných pracovníků na obchodní misi v Jihoafrické republice. Tým našeho CTT v CDV se od 26. 11. do 29. 11. setkali s vedením Center transferu technologií a špičkovými výzkumníky v oblasti dopravy na univerzitách Cape Peninsula University, University of Cape Town, University of Western Cape a Stellenbosch University. Inspirativní schůzkou bylo jednání s ředitelem start upu Go Metro, která cílevědomě pracuje na optimalizaci unikátního systému veřejné dopravy v Kapském Městě.
Všechny schůzky se nesly ve velmi pozitivním duchu s příslibem budoucí výzkumné i obchodní spolupráce. Věříme, že se s některými odborníky setkáme při realizaci konkrétních výzkumných projektů nebo na Národní konferenci transferu 2020 v Brně.


Pracovní jednání na univerzitách v Jihoafrické republice 01
Pracovní jednání na univerzitách v Jihoafrické republice 02
Pracovní jednání na univerzitách v Jihoafrické republice 03
Pracovní jednání na univerzitách v Jihoafrické republice 04