Sdílení zkušeností z evropských CTT na semináři v Antverpách

Na konci února proběhl seminář Directors‘ Forum, kterého se účastnilo 29 ředitelů a vedoucích transferových pracovišť z celé Evropy. Zájmy CDV sem přijel hájit i vedoucí našeho CTT Tomáš Novotný.

Na programu akce byla prohlídka inovačního centra Univerzity v Antverpách, které propojuje chemické průmyslové podniky a akademickou obec. Dále účastníci navštívili inkubátor poskytující začínajícím společnostem zázemí v podobě laboratoří a kancelářských prostor.

Stěžejním tématem semináře byly prezentace zaměřené na stále rostoucí očekávání ohledně technologické a obchodní připravenosti transferových kanceláří. Diskutovány byly výzvy v oblasti správy dat, která napomáhají CTT nejen při každodenní práci, ale i ke sledování a monitorování cílů a nastavování budoucích strategií. Tato „ředitelská“ platforma tak dala příležitost ke sdílení zkušeností a navazování kontaktů mezi zástupci z jednotlivých transferových center.