Služby laboratorního zkušebního technického pole

Poskytujeme služby LGZP zkušební testy v reálném měřítku (full scale):

  • měření propustnosti všech typů zemin za různých podmínek působení vody,
  • testy propustnosti vody konstrukčními vrstvami např. vozovky pozemních komunikací a železničního spodku,
  • testování drenážních systémů v konstrukcích dopravních staveb. V návaznosti na zjištěné výsledky
  • nabízíme podklady pro posouzení navrhované skladby zemin a stavebních materiálů a návrhy na jejich úpravy včetně cenové optimalizace.

Kontakt: nabidka@cdv.cz

Služby laboratorního zkušebního technického pole 01
Služby laboratorního zkušebního technického pole 02
Služby laboratorního zkušebního technického pole 03