Spolupráce se zástupci TTO Vilnius

Ve dnech 12. – 15. 8. 2019 proběhla služební cesta týmu CTT do Vilniusu, které se za tým zúčastnila A. Kulhánková a M. Šauer.

Účelem cesty bylo navázat partnerství a spolupráci v litevských institutech a univerzitách.

Během pobytu ve Vilniusu se tým CTT CDV setkal se zástupci TTO Vilniuské univerzity a to konkrétně s Raminta Rupeikiené – Innovation manager, Pavel Ragozin – Innovation manager, IP specialist a Žieduné Kiznyté – Innovation manager, marketing specialist. Během jednání došlo k výměně zkušeností v oblasti transferu technologií a práce center. Další spolupráce se bude rozvíjet a je plánována návštěva TTO VU také v Brně na CDV.

Další místo, kam tým CTT zamířil, byl Vilnius Tech Park. Tech Park se zaměřuje na pomoc a sdružování start-upů. Jedná se o velký a stále se rozšiřující komplex, který poskytuje novým start-upům zázemí – momentálně je jich 70. Jedná se převážně o litevské firmy, ale Vilnius Tech Park se snaží přilákat také start-upy zahraniční, které by si v Litvě mohly založit pobočku.

Poslední zastávkou byla Vilnius Gediminas Technical University, kde se konala schůzka se zástupci TTO - Vilma Puriené – Director, Lina Bakšiené – Chief Specialist, Intellectual Property. V diskuzi obou CTT došlo ke sdílení zkušeností v oblasti transferu technologií, patentování vynálezů, financování, komunikaci s výzkumníky či motivačním systému atd.

Nalezeno však bylo několik témat výzkumných, které by se mohly rozvíjet v rámci společných mezinárodních projektů CDV a dopravní fakulty VGTU. Během diskuze bylo zjištěno hned několik společných zájmů výzkumu z oblasti dopravy. Schůzka proto byla přínosná nejen v oblasti transferové, ale především výzkumné.


News: Spolupráce se zástupci TTO Vilnius 01
News: Spolupráce se zástupci TTO Vilnius 02