Účast na zahraniční konferenci v Jeruzalémě

Ve dnech 4.-7.11.2019 proběhla v Jeruzalémě konference AUTM Asia 2019, které se zúčastnili rovněž zástupci Centra transferu technologií CDV. Program konference nabídnul zajímavé příspěvky světových leaderů v oblasti transferu technologií z celého světa, především z USA, Izraele, Velké Británie a Číny. Prezentovaná témata pokryla celé spektrum procesu transferu technologií a znalostí do praxe.

V průběhu konference měl tým CTT v CDV možnost setkat se s důležitými osobami na poli zahraničního transferu technologií.


News: Účast na zahraniční konferenci v Jeruzalémě 01
News: Účast na zahraniční konferenci v Jeruzalémě 02
News: Účast na zahraniční konferenci v Jeruzalémě 03