Emulze lněného oleje (Emulze LO) - impregnace betonových povrchů

Potřebujete vyřešit v rámci vaší správy nebo regionu potíže s rychlým povrchovým rozpadem betonových povrchů, zejména zámkové dlažby, ploch u nákupních center, parkovišť apod.?

Nabízíme Vám produkt dodatečné sekundární ochrany, který je určen k výraznému prodloužení životnosti betonových povrchů.

Plochy v extravilánu a intravilánu jsou kromě vlivu dopravy vystaveny vlivům prostředí, zejména chemické zimní údržbě a klimatickému zatížení. Výsledkem může být snížená materiálová životnost betonu.

Uvedené příčiny rozpadu betonů lze dnes velmi výrazně zpomalit dodatečným použitím vhodných impregnačních prostředků. Produkt sekundární ochrany povrchů s názvem Emulze lněného oleje přináší technické i ekonomické řešení.

Produkt Emulze LO

Na základě více než třicetiletých zkušeností s různými aplikacemi na letištích, dálnicích, mostech a dalších plochách (chodníky, parkoviště, autobusové zastávky atp.) byla vyvinuta nová vodou ředitelná hydrofobní impregnace na bázi přírodních olejů. Nejúčinnější a nejrozšířenější používané výrobky tohoto úzkého segmentu stavební chemie na území současné ČR dosud obsahovaly majoritní podíl lněné fermeže. Emulze LO dnes tradiční lněnou fermež technicky překonává.

Emulze LO navíc vůči různým výrobkům s lněnou fermeží nezatěžuje životní prostředí, má nižší viskozitu a slabší zápach. Účinnost proti rozpadu povrchu betonu společným působením mrazu a rozmrazovacích solí je s produkty lněné fermeže srovnatelná. Výrobek lze aplikovat na plochy v extravilánu, intravilánu a také na betonové plochy v uzavřených prostorách (např. výrobní haly, rampy, opěrné zídky apod.).

Kontakt: nabidka@cdv.cz

 Produktový list: Emulze lněného oleje (19,54 MB)

Emulze lněného oleje 01
Emulze lněného oleje 02
Emulze lněného oleje 03
Emulze lněného oleje 04