Centrum transferu technologií

Základním smyslem budovaného Centra transferu technologií je úspěšná a efektivní komercializace dosažených výsledků výzkumu ve všech oblastech dopravy, jimiž se zabývá Centrum dopravního výzkumu.

Významným úkolem je aktivní vytváření nových výzkumných a komerčních příležitostí a podmínek pro zajištění účelné spolupráce s potenciálními partnery tak, aby byl výzkum v CDV realizován nejenom dle aktuálních potřeb trhu, ale zejména i nových komerčních partnerů.
NovinkyNewsletter
2. newsletter určený pro aplikační sféru 2019
Akce
Chytrá řešení zvyšují kvalitu života

Konference Chytrá řešení zvyšují kvalitu života

8. Národní konference transferu

8. Národní konference transferu

Nabízené produkty a služby

Centrum dopravního výzkumu má jedinečné výzkumné zázemí, které prostřednictvím svých laboratoří, vybavení a know-how poskytuje komplexní prostředí pro výzkum ve vybraných odvětví dopravy.