Centrum transferu technologií

Základním smyslem Centra transferu technologií je úspěšná a efektivní komercializace dosažených výsledků výzkumu ve všech oblastech dopravy, jimiž se zabývá Centrum dopravního výzkumu.

Významným úkolem je aktivní vytváření nových výzkumných a komerčních příležitostí a podmínek pro zajištění účelné spolupráce s potenciálními partnery tak, aby byl výzkum v CDV realizován nejenom dle aktuálních potřeb trhu, ale zejména i nových komerčních partnerů.
NovinkyNewsletter
1. newsletter určený pro aplikační sféru 2021

Nabízené produkty a služby

Centrum dopravního výzkumu má jedinečné výzkumné zázemí, které prostřednictvím svých laboratoří, vybavení a know-how poskytuje komplexní prostředí pro výzkum ve vybraných odvětví dopravy.