Produkty a služby

auto-cele
Efektivní monitoring parkování

Zajistíme průzkum parkování pomocí speciálního vozidla s monitorovacím systémem.

Hloubková analýza dopravních nehod 01
Hloubková analýza dopravních nehod

Provádíme objektivní identifikaci a analýzu dopravní nehody na místě havárie a ve špičkové odborné laboratoři.

Inovativní opěrka hlavy
Inovativní opěrka hlavy

Centrum dopravního výzkumu vyvíjí nový typ aktivní opěrky. Tato opěrka by měla být schopna omezit pohyb hlavy do strany při excentrickém (vychýleném) střetu..


Chytrá parkovací dlažební kostka
Chytrá parkovací dlažební kostka

Chytrá dlažební kostka je základem moderního uličního parkování. Včas vám ukáže, kde je volné parkovací stání. Nemusíte proto zbytečně kroužit a pátrat po volných místech.

Řidičský simulátor autobusu a nákladního vozidla
Řidičský simulátor autobusu a nákladního vozidla

Řidičský simulátor slouží pro výcvik a evaluaci dopravního chování řidičů autobusu a nákladního vozidla.


Měřící inspekční vozidlo
Měřící inspekční vozidlo

Měřící vozidlo je určeno pro pasport pozemních komunikací (PK) a umožňuje provádění bezpečnostních inspekcí.

Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer
Měření kvality ovzduší

Měření kvality ovzduší probíhá s využitím přístroje Airpointer, jde o integrovaný, vícesložkový měřící systém pro měření škodlivin v ovzduší.

Měření drsnosti povrchu vozovek rázovým zařízením FWD
Měření průhybů vozovek rázovým zařízením FWD (hodnocení únosnosti)

Rázové zařízení na vybraných bodech vozovky provádí měření průhybů pod zatížením, simulující přejezd nákladního vozidla.


Měření fyziologických funkcí řidiče 01
Měření fyziologických funkcí řidiče

Disponujeme zařízením biomonitorů, které umožňují simultánně monitorovat a zaznamenávat vybrané fyziologické funkce řidiče během jízdy na řidičském simulátoru nákladního vozidla i na jiných místech.

Služby laboratorního zkušebního technického pole 01
Služby laboratorního zkušebního technického pole

Poskytujeme služby LGZP zkušební testy v reálném měřítku (full scale).


Emulze lněného oleje 02
Emulze lněného oleje

Nabízíme Vám produkt dodatečné sekundární ochrany, který je určen k výraznému prodloužení životnosti betonových povrchů.

Měření hlučnosti povrchů vozovek metodou CPX
Měření hlučnosti povrchů vozovek metodou CPX

Metodou CPX měříme hluk a vyhodnocujeme dlouhé úseky pozemních komunikací rychle a nezávisle na intenzitě okolní dopravy.