Laboratoře

Akreditováno
Laboratoř dopravní infrastruktury
Laboratoř dopravní infrastruktury

Je akreditována pro zkoušení betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu, malty v čerstvém a ztvrdlém stavu, potěrových materiálů, zeminy - laboratorní a terénní zkoušky, kameniva - zrnitost a pro provádění vybraných zkoušek stavebních konstrukcí, povrchů a konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací.

Akreditováno
Laboratoř životního prostředí
Laboratoř životního prostředí

Provádíme akreditovaná stanovení koncentrací škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), měření dopravního hluku a ekotoxikologické zkoušky. Realizujeme měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná Ministerstvem životního prostředí.


Akreditováno
Laboratoř dopravního značení
Laboratoř dopravního značení

Laboratoř provádí akreditované zkoušení optických vlastností v oblasti svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení, a také neakreditované zkoušení drsnosti/protismykových vlastností povrchu vozovky a vodorovného dopravního značení.

Laboratoř dopravních nehod
Laboratoř dopravních nehod

Laboratoř se zabývá podrobným ohledáním vozidel po dopravní nehodě. Jde zejména o zjištění možných technických poruch, které mohly mít vliv na příčiny nebo následky dopravních nehod.


Psychologická laboratoř
Psychologická laboratoř

Psychologická laboratoř slouží k dopravně psychologické diagnostice řidičů a to včetně řidičů profesionálních. Probíhá na počítači a po ukončení této části následuje rozhovor s dopravním psychologem. K práci na testování využíváme Vienna test system, který patří k nejmodernějším diagnostickým nástrojům v ČR.