Profil CTT


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atp.

Výstupy z uskutečňovaného výzkumu jsou přímo aplikovány různými cestami do praxe.

Základním cílem CTT je úspěšná a efektivní komercializace dosažených výsledků výzkumu ve všech oblastech dopravy, jimiž se CDV zabývá. Dále aktivní vytváření nových výzkumných a komerčních příležitostí a podmínek pro zajištění účelné spolupráce s potenciálními partnery.

Informační brožura CTT

Brožura ctt

Propagační video spot CTT

Video spot CTT - kratší verze
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000639 (1.1.2017 - 31.12.2020)
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014641 (1.1.2021 - 31.12.2022)

eu