Hanoi University of Science and Technology

4. 4. 2019

Jednání na hanoiské University of Science and Technology (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) probíhalo v menším, avšak odborněji zaměřeném, kruhu. Schůzka probíhala dne 4. 4. 2019. a tým CTT se setkal se zástupci HUST School of Transportation Engineering, Department of Automotive Engineering. Konkrétně pak s vedoucím tohoto útvaru, kterým je Duong Ngoc Khanh, Ph.D. a jeho zástupci Trinh Minh Hoang, Ph.D. a Dam Hoang Phuc, Ph.D.

Manažerka pro mezinárodní spolupráci CTT hodnotí společné setkání velmi kladně. „Jednání nabídlo spoustu nových možností spolupráce a instituce mohou vzájemně obohatit o své poznatky. Již během prvního jednání bylo vybráno několik témat, která jsou pro obě strany zajímavá a důležitá. Společná práce na evropských i mezinárodních projektech je velmi atraktivní pro obě strany a jedná se tedy o jeden z hlavních cílů jednání. Nejde zde však pouze o začátek spolupráce výzkumné, ale také transferové, kde mohou oba partneři vzájemně sdílet své bohaté zkušenosti z oblasti transferu technologií.“

Novinky: Hanoi University of Science and Technology 01
Novinky: Hanoi University of Science and Technology 02
Novinky: Hanoi University of Science and Technology 03


Novinky: Hanoi University of Science and Technology 04
Novinky: Hanoi University of Science and Technology 05