Meeting se zástupci polského CTT Politechnika Krakowska

9. 4. 2019

Ve dnech 8. - 9. 4. 2019 proběhl na půdě Centra dopravního výzkumu v Brně společný meeting týmu CTT a zástupci z Polska - Politechnika Krakowska. Dr. Jacek Kasz (ředitel CTT Politechniky Krakow) a Dr. Mariusz Kieć (zástupce z fakulty stavebního inženýrství Politechniky Krakow) představili Krakowskou univerzitu a také činnost týmu CTT na univerzitě. Tým CTT z CDV zase představil činnost CDV a výsledky nově budovaného Centra transferu technologií. Výklad byl doplněn o praktickou ukázku laboratoří, kdy mohli kolegové z Polska obdivovat zázemí všech laboratoří CDV. Veškeré sdělené poznatky byly v závěru druhého dne shrnuty do návrhu odborných témat, na kterých by byla možná spolupráce mezi pracovníky CTT CDV a CTT z Krakowské univerzity.

Novinky: Krakow 01
Novinky: Krakow 02
Novinky: Krakow 03