Měření průhybů vozovek rázovým zařízením FWD (hodnocení únosnosti)

Měření průhybů vozovek provádíme rázovým zařízením FWD/HWD (dle ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží), které na vybraných bodech (zpravidla s odstupem 25 m) provádí měření průhybů pod zatížením, simulujícím přejezd nákladního vozidla. Cílem je zjistit únosnost konstrukčních vrstev vozovky a jejího podloží.

Na základě změřených průhybů a zjištění průhybových křivek jsou vypočítány rázové moduly pružnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky a podloží. Následně, v závislosti na předpokládaném vývoji intenzity provozu, spočítáme pro vozovky s asfaltovým krytem zbytkovou dobu životnosti a navrhneme zesílení vozovky.

Rázové zařízení FWD/HWD se používá k:

  • měření průhybů a hodnocení únosnosti vozovek s asfaltovým krytem,
  • měření průhybů a hodnocení únosnosti vozovek s cemento-betonovým krytem (v kombinaci s modelováním MKP), včetně stanovení přenosu zatížení (s/bez kluzných trnů) na spárách a trhlinách a ověření míry podporování desek krytu,
  • hodnocení kvality vrstev vozovky v procesu výstavby a hotového díla po dokončení stavby,
  • kontrolnímu měření opravených vozovek.

Kontakt: nabidka@cdv.cz

Fotogalerie

Měření drsnosti povrchu vozovek rázovým zařízením FWD
Měření drsnosti povrchu vozovek rázovým zařízením FWD 01