Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer

Měření kvality ovzduší probíhá v kontinuálním režimu záznamu koncentrací O3 , NO2 , NO, NOx , CO, CO2 , SO2 , H2 S, VOC a PM10/PM2.5 s využitím přístroje Airpointer (Recordum Messtechnik GmbH, Rakousko). Airpointer je integrovaný, vícesložkový měřící systém pro měření škodlivin v ovzduší se zabudovanou jednotkou regulace teploty, nulového vzduchu a systémem pro sběr a zpracování údajů, využívající referenčních metod měření pro stanovení koncentrací CO, NO x , O3 a SO2 v souladu s Vyhláškou MŽP č. 330/2012 Sb. Součástí přístroje je meteorologická stanice s kontinuálním záznamem rychlosti a směru větru, teploty venkovního ovzduší, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku. Měření koncentrací limitovaných škodlivin jsou autorizována (č. j. 75332/ENV/13) v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Slouží pro:

  • Sledování kvality ovzduší na předmětné lokalitě.
  • Ověření účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
  • Validaci rozptylových modelů aj.

Měření kvality ovzduší v městských parcích

Principy měření znečištění ovzduší můžeme využít v jakékoliv lokalitě, například i v městských parcích. Informace o kvalitě ovzduší vám pomůže při plánování, budování a údržbě těchto významných zelených ploch ve městech.

Poskytujeme komplexní službu, která zahrnuje:

  • rozmístění měřicích přístrojů,
  • odběr vzorků na filtry,
  • analýzu odebraných vzorků v naší akreditované laboratoři a
  • zpracování výsledků do koncentračních růžic umístěných v mapě.

Více informací najdete i v tomto produktovém listu.

Pokud chcete znát kvalitu ovzduší ve vašem parku nebo jiné lokalitě, kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku realizace měření škodlivin.

Kontakt: nabidka@cdv.cz

Fotogalerie

Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer
Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer 01