Návštěva delegací ze západního Balkánu

V CDV jsme přivítali zástupce zemí západního Balkánu, konkrétně z Albánie a Bosny a Hercegoviny. Ti navštívili Českou republiku u příležitosti konference pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci českého předsednictví EU. Tématem konference byla finanční podpora a transfer znalostí státům, které se chystají na vstup do EU. U nás v CDV jsme jim představili naši výzkumnou činnost a prezentovali možnosti spolupráce s ohledem na zvyšováním bezpečnosti dopravy a zlepšování dopravní infrastruktury. Nejvíce diskutovanými tématy byly možnosti udržitelné městské mobility, dopravního modelování a koncepce cyklo dopravy. Delegace jsme také provedli našimi akreditovanými laboratořemi, kde mohli nahlédnout, jakým způsobem probíhá např. vyhodnocování měření znečištění ovzduší.

Návštěva delegací ze západního Balkánu-1
Návštěva delegací ze západního Balkánu-2
Návštěva delegací ze západního Balkánu-3
Návštěva delegací ze západního Balkánu