Stáž na CTT Politechnika Krakowska

Dámská část týmu CTT z CDV ve složení A. Kulhánková, R. Haitmarová, D. Frybertová absolvovaly ve dnech 23. - 24. 7. 2019 výměnnou stáž na půdě CTT z Politechniky Krakow.
Na stáži se prezentoval celý tým z Politechniky a během dvou dnů představil jak chod univerzity, tak chod samotného Centra transferu technologií na univerzitě. Podrobně bylo probráno téma budování dlouhodobých vztahů s průmyslem a obchodem, systémy a procesy na CTT Politechnika, předání zkušeností, jak správně psát projektové návrhy.
Rovněž nám byl představen systém databáze duševního vlastnictví Orbit, který je na celé univerzitě velmi užíván.
Celá stáž proběhla pod vedením pana ředitel CTT PK dr inż Jacka Kasze.

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat CTT PK za spolupráci a možnost uskutečnění stáže, díky které došlo k prohloubení poznatků v oblasti transferu technologií a komercializace.

Fotogalerie

Stáž na CTT Politechnika Krakowska 01
Stáž na CTT Politechnika Krakowska 02
Stáž na CTT Politechnika Krakowska 03