University of Transport and Communications

3. 4. 2019

Ve dnech 2. – 3. 4. 2019 se náš tým CTT účastnil společných jednání s University of Transport and Communications v Hanoi (Trường đại học Giao thông vận tải). Ze strany vietnamské univerzity se setkání účastnili významní zástupci z vedení univerzity a fakult.

Prof. Dr. Nguyen Thi Tuyet Trinh (Dean of International Education Faculty, head of Urban Transport and Coastal Engineering Division, Faculty of Civil Engineering)

Prof. Dr. Nguyen Duy Tien (Director of Science and Technology Departament, Vice Head of Bridge and Tunel Section)

Dr. Luong Xuan Chieu (Deputy Director Techno-science of Transport Centre) Prof. Dr. Tran Ngoc Hien (Vice Dean of Mechanical Engineering Faculty, Head of Machinery Design Section)

Dr. Lan Anh Pham Thi (Vice Dean Faculty of International Education, Head of Economic Division)

Dr. Nguyen Thi Van Ha (Head of Faculty Office – Faculty of International Education)

Assoc. Prof. Dr. Tran Viet Hung (Vice Dean of International Education Faculty) Dvoudenní setkání, doplněné o prohlídku areálu univerzity a výzkumných laboratoří, vedlo k navázání spolupráce v rámci výzkumné činnosti i sdílení zkušeností v oblasti transferu technologií. Bylo identifikováno několik témat, které budou vzájemnou spoluprací dále rozvíjeny.

Právník týmu CTT k návštěvě dodává: „Jednání  s UTC předčilo naše očekávání, představení činností agend obou institucí umožnilo pochopit společné problémy a současně různé způsoby jejich řešení nebo odlišný vývoj v rámci výzkumu, který je možné v případě zájmu obou institucí rozvíjet a realizovat společně. Z právního i obchodního hlediska se tak otevírají možnosti vzájemné spolupráce na národních, evropských, asijských i mezinárodních projektech. Z jednání vzešlo několik vzájemně zajímavých témat, v nichž by jedna instituce mohla druhé poskytnout partnerství, své know how a také umožnit testování v jiných meteorologických podmínkách. Obě instituce si nechali prostor k cizelaci vhodných témat a CDV předneslo návrh LOI k doplnění témat a příležitostí, jež může spolupráce oběma institucím přinést.“

Novinky: University of Transport and Communications 01
Novinky: University of Transport and Communications 02
Novinky: University of Transport and Communications 03


Novinky: University of Transport and Communications 04
Novinky: University of Transport and Communications 05